Od autora

Pragnę oddać swój mały trybut dla naukowców i wynalazców, dlatego niektóre postacie będą nosiły nazwiska po autentycznych ludziach nauki, jednak po za tym nie będą miały nic (bądź bardzo niewiele) wspólnego z pierwowzorami. Zachęcam do poszukiwań tych postaci i poznanie historii naukowców, którzy swoją działalnością przyczynili się do wyglądu naszego rzeczywistego świata.

Pragnę również bardzo mocno podkreślić- to nie jest powieść historyczna, podawane daty mają na celu przedstawienie wyłącznie chronologii.

Duże podziękowania należą się M., bez którego w ogóle nic by tutaj nawet nie zaczęło powstawać i który wykreował postać Leona. Dziękuję za inspiracje, pomysły i przede wszystkim współpracę.

Inspiracją stała się również książka Alkaloid A.Głowackiego, dlatego osobą rozpoczynającą powieść jest S. Wokulsky i pewne elementy obu historii są podobne.

Materiały:
Link do tła i obecnej miniaturki Klik